Concept:

De website van FusionZorg BV is al geruime tijd actief. Het betreft hier een in WordPress ontwikkelde website van de auteur Java Design. Bij het opleveren is de code niet goed gevuld wat gevolgen kan hebben voor rankings, bezoekersaantallen en mogelijk nieuwe cliënten.

Hieronder het concept voor een nieuwe website voor FusionZorg BV. De nieuwe site is grotendeels in Windows notepad geschreven waarbij is gekozen om bedrijfskleuren te behouden. Er zal op 20 juni een kleine optimalisatie plaatsvinden.

concept: Fusion Zorg BV - nieuwe website

Huidige status: concept website gereed