Concept:

De domeinnaam en hosting voor participatiebaan.nl is al geruime tijd actief maar de website
bevatte nog maar weinig informatie. De intentie is om via deze site bijstandsgerechtigden informatie te geven die zij eigenlijk van hun gemeente hadden moeten ontvangen. Met de publicatie zou commercieel gebruik van werklozen in Nederland verminderd moeten worden.

De website is inmiddels actief maar een database met daarin koppelingen naar documenten moet nog worden geactiveerd. Hierna kunnen documenten van bezoekers worden toegevoegd. Omdat er geen beveiligingscertificaat aanwezig is voor dit gratis project zouden die per mail gezonden worden waarna de webmaster het document zal toevoegen/publiceren.

concept: participatiebaan (site al geactiveerd)

participatiebaan.nl is al actief