Webdocument.nl - online publicaties van documenten, enquêtes, sites, boeken, ...


Op dit moment zijn de volgende sites online:

website informatie hyperlink (of url)
Altyerre
Website over de valkkruiser Altyerre. Inmiddels kent deze website 15944 pageviews!
Kinderboek Online
Deze kinderboeken website is 278628 keer bezocht! Download hier gratis kinderboeken en voorleesboeken!
PL Muris Direct de laatste 2 boeken van kinderboekenn auteur PetraLouise Muris lezen!.
Theoman
Website van Theo Aalberse met afbeeldingen en publicaties. Inmiddels zijn er 52480 pageviews!

 


Site informatie / voorwaarden:

Het is mogelijk dat de onderliggende websites informatie kunnen opslaan t.b.v. seo activiteiten. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Geen van de onderliggende websites op webdocument.nl maakt gebruik van scripts die schadelijk kunnen zijn voor uw computer. PHP code, FTP gegevens, enquête data en sources van executables worden niet aan derden verstrekt. Indien u een bericht of melding stuurt, dan geeft u ons daarmee het recht betreffende informatie op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd is.


Copyright/Auteursrechten:

Herpublicatie, deeplinking, hotlinking of tonen van bestanden via een Inline Frame is niet toegestaan. Alle bestanden welke op webdocument.nl worden gepubliceerd zijn (wereldwijd) auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt voor zowel documenten alsmede de grafische bestanden.

De inhoud van deze website mag niet worden overgenomen, vermenigvuldigd, verspreid of, al dan niet tegen vergoeding, beschikbaar worden gesteld aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming vooraf van de webeigenaar en auteur. Het is dientengevolge niet toegestaan onderdelen respectievelijk gegevens en afbeeldingen van deze site elektronisch of anderszins te kopiëren, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar te maken. Voor zover sprake is van zuiver persoonlijk (particulier / niet - commercieel) gebruik mag een gepubliceerd document eenmaal op een locale pc worden opgeslagen en/of eenmaal voor zuiver persoonlijk (particulier / niet-commercieel) gebruik worden afgedrukt.