Website voorwaarden

Voor deze website zijn de volgende gebruikersvoorwaarden van toepassing:

Herpublicatie, deeplinking, hotlinking of tonen van bestanden welke via webdocument.nl zijn gepubliceerd via Inline Frames is niet toegestaan. Alle bestanden op webdocument.nl zijn (wereldwijd) auteursrechtelijk beschermd.

De inhoud van deze website mag niet worden overgenomen, vermenigvuldigd, verspreid of, al dan niet tegen vergoeding, beschikbaar worden gesteld aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming vooraf van de webeigenaar en auteur. Het is dientengevolge niet toegestaan onderdelen, respectievelijke gegevens en afbeeldingen van deze website elektronisch of anderszins te kopiëren, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar te maken anders dan via webdocument.nl. Voor zover sprake is van zuiver persoonlijk (particulier/niet-commercieel) gebruik mag een gepubliceerd bestand eenmaal op een lokale pc worden opgeslagen en/of eenmaal voor zuiver persoonlijk (particulier / niet-commercieel) gebruik worden afgedrukt.

Bij elke sub-url en/of domeinmap welke gepubliceerd is via webdocument.nl kunnen additionele gebruikersvoorwaarden van toepassing zijn.